Σχέδια με Μολύβια και νερομόλυβα

              


 ''Μοντέλο πλάτη Ι'',   2010
2011

                                            
                                                                                ''Artin''
                                                               ''Μοντέλα με μολύβι 1''                                                                           ''Μοντέλο 3''                                                                          ''Μοντέλο 2''                                                      '' Μοντέλο με νερομόλυβα 1''
                                                             ''Μοντέλο με νερομόλυβο 3''


                                                           '' Μοντέλο με νερομόλυβο 5''
                                                             '' Μοντέλο με νερομόλυβο 6''


                                                          '' Μοντέλο της κόκκινης κορδέλας''

                                                         ''Μοντέλο με νερομόλυβο 8''


                                                          ''Μοντέλο με νερομόλυβο 11''
                                                           '' Μοντέλο με νερομόλυβο 12''                                                       ''Μοντέλο με νερομόλυβο 14''

                                                                       2012

                                                        ''Artin'', πενάκι, 35 Χ 27


'' Κώστας 1'', Πενάκι, 35 Χ 27

                                                         ''Artin 1'', Μολύβι, 35 Χ 27


                                                             ''Artin 2''    Μολύβι,  35 Χ 27


''Κώστας Παπάζογλου'', νερομόλυβο σε χαρτί Α4
                                                          'Lilly'', νερομόλυβο σε χαρτί Α4