Μινιατούρα


                                                                          2 0 1 1
''ΛΩΤΟΙ Ι'' / 11Χ10,5

                                                          ''ΛΩΤΟΙ ΙΙ'' / 12Χ21


                                                       ''ΡΟΔΙ 5 '' / 11,5Χ21
''ΡΟΔΙ 6'' / 21Χ11,5

''ΡΟΔΙ VΙ'' / 12Χ12''ΡΟΔΙ Ι'' / 11,5Χ20
''ΡΟΔΙ ΙΙ'' / 12Χ21

                                                        ''ΡΟΔΙ ΙΙΙ'' / 11Χ20
''ΡΟΔΙ ΙV'' /  12X20,5