ΔρώμεναPerformance '' THE STAIN ''
''η Μουντζουρα''


-Vafopoulio Cultural Center /-Galerie of the Company of Macedonian Studies
Thessaloniki, Greece 2010


Many thanks to Iliana Kipouridou, Chrissa Stavreva and to the audiance who took part to the Performane
                                                       
                                                                      ''η Μουντζούρα'' [ the stain]                                                                Joanna Assani  5/10/2010

The stain covers
hide
ments
rejects
But sometimes regret for what it is ...
so becomes a tree
wool tangled in rough waves
a line that history the mistakes and insecurities of words.
There are moments when the stain mars
marks or ornament.
Nothing determines the usefulness of
nor the time course changes of the modern picture ...
it is almost timeless!

It has unique character
although psychology deleted easily.
Nobody knows what's behind it
but is witness of guilt.
What do you think of the stain;
Each one has its own story but one thing is certain:
Because of  it...
''THE GOOD WRITTEN deemed ... from the handwritten erasures.''

/ From the ''Unwritten Book'' - ''the smudge''

                                                                 Η ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ
Η μουντζούρα σκεπάζει
κρύβει
καλύπτει
απορρίπτει
μα καμιά φορά μετανιώνει γι αυτό που είναι...
έτσι γίνεται δέντρο
μαλλί που μπλέκεται σ’ ακατέργαστα κύματα
γραμμή που ιστορεί τα λάθη και τις ανασφάλειες των λέξεων.

Υπάρχουν στιγμές που η μουντζούρα στιγματίζει
σηματοδοτεί ή στολίζει.
Τίποτα δεν καθορίζει την χρησιμότητα της
ούτε την πορεία της στο χρόνο αλλάζει η μοντέρνα εικόνα...
Σχεδόν είναι διαχρονική!
Δεν έχει μοναδικό χαρακτήρα
αν και η ψυχολογία της διαγράφεται εύκολα.
Κανείς δεν ξέρει τι υπάρχει από πίσω της
μα γίνεται αυτόπτης μάρτυρας της ενοχής.

Τι γνώμη έχετε για την μουντζούρα?
Κάθε μία έχει την δικιά της ιστορία μα ένα είναι το βέβαιο:
Εξαιτίας της…

''Το καλό γραπτό κρίνεται…απ’ τα ιδιόχειρα σβησίματα.''
/Από το Άγραφο βιβλίο - τα μουντζουρώματα